Wędrówka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej do miejscowości Jaroszowiec. Niebieska ścieżka edukacyjna prowadzi przez Rezerwat Góra Stołowa. Na początku wędrówki podchodzimy przez nieczynny stok narciarski na widokową Skałę Maniakówkę. Dalej wędrując przez bukowy las odwiedzamy Jaskinię Lodową a następnie wchodzimy na wzgórze Pod wieżą, będące najwyższym punktem w rezerwacie. Po zejściu ze wzgórza dochodzimy do nieczynnego kamieniołomu. Wędrówkę kończymy w miejscu wyjścia, czyli pod Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Jaroszowcu.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wędrówka po Rezerwacie Przyrody Góra Stołowa w Jaroszowcu, Polska
🏞️ Trasa: Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Jaroszowcu (361 m n.p.m.; 50.337120, 19.597174) – Skała Maniakówka (421 m n.p.m.; 50.339226, 19.592936) – Jaskinia Lodowa (437 m n.p.m.; 50.345269, 19.594631) – Jaskinia Błotna, skrzyżowanie szlaków (395 m n.p.m.; 50.345159, 19.602013) – Pod Wieżą (447 m n.p.m.; 50.344618, 19.596659) – Kamieniołom (404 m n.p.m.; 50.340270, 19.600407) – Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Jaroszowcu (361 m n.p.m.; 50.337120, 19.597174)
🆔 Oznaczenie: Ścieżka dydaktyczna niebieska
📏 Długość: około 4,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 181 m
↘️ Suma zejść: 173 m

00:00:21 Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Jaroszowcu
00:00:35 Pomnik Jana Pawła II
00:01:51 Początek ścieżki dydaktycznej niebieskiej
00:02:02 Skrzyżowanie czerwonego i żółtego szlaku
00:04:19 Rezerwat Przyrody Góra Stołowa im. Ryszarda Malika
00:04:58 Skrzyżowanie ścieżki edukacyjnej niebieskiej i żółtego szlaku
00:05:31 Nieczynny wyciąg narciarski
00:11:18 Skała Maniakówka
00:21:06 Skrzyżowanie ścieżki edukacyjnej niebieskiej i żółtego szlaku
00:29:45 Jaskinia Lodowa
00:39:46 Skrzyżowanie ścieżki edukacyjnej niebieskiej, żółtego i czerwonego szlaku
00:44:38 Jaskinia Błotna, skrzyżowanie ścieżki edukacyjnej niebieskiej, żółtego i czerwonego szlaku
00:52:14 Pod Wieżą
01:04:14 Kamieniołom
01:11:38 Skrzyżowanie ścieżki edukacyjnej niebieskiej i żółtego szlaku
01:13:33 Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Jaroszowcu

Rezerwat Przyrody Góra Stołowa im. Ryszarda Malika – leśny rezerwat przyrody o powierzchni 96,09 ha, w gminie Klucze, w nadleśnictwie Olkusz utworzony 25 maja 2021 r. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu leśnego złożonego z naturalnych zbiorowisk leśnych: żyznej buczyny sudeckiej , jaworzyny z języcznikiem, storczykowej buczyny karpackiej, stanowisk chronionych gatunków roślin i grzybów oraz zróżnicowanej rzeźby obszaru. Na terenie rezerwatu znajduje się z wiele wapiennych ostańców tworzących Stołową Górę, Ostrą Górę i Skałę pod Wieżą. W obrębie skał występuje 11 jaskiń, m.in. Jaskinia Błotna o długości 140 m i głębokości 42 m, Jaskinia Lodowa o długości 30 m, Jaskinia Pod Porzeczką, długości 67 m i deniwelacji 15 m, posiadająca formę szczelinowatego wąwozu, częściowo nakrytego stropem ze skalnych bloków.

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce tworzący pas o długości około 80 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Składa się z czterech mezoregionów: Wyżyny Częstochowskiej, Wyżyny Olkuskiej, Rowu Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego.
Na terenie Jury znajduje się system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska, są to tak zwane Orle Gniazda.

Film zarejestrowany w dniu 28 listopada 2021 roku.

Region