Wirtualny spacer po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Szlakiem Orlich Gniazd z miejscowości Cieślin wędrujemy na Zamek w Bydlinie, a w zasadzie na jego ruiny. Początkowo idziemy przez las, następnie przekraczamy rzekę Tarnówkę i wchodzimy do Bydlina. Na górę zamkową wchodzimy od strony Cmentarza parafialnego. U podnóża góry zamkowej zostały zrekonstruowane okopy z czasów Bitwy pod Krzywopłotami.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zamek w Bydlinie, Polska
🏞️ Trasa: Cieślin, Cmentarz parafialny (337 m n.p.m.; 50.371987, 19.620724 ) – Zamek Bydlin (372 m n.p.m.; 50.388550, 19.643168)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak (Szlak Orlich Gniazd)
📏 Długość: około 3,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 60 m
↘️ Suma zejść: 32 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce tworzący pas o długości około 80 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Składa się z czterech mezoregionów: Wyżyny Częstochowskiej, Wyżyny Olkuskiej, Rowu Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego.
Na terenie Jury znajduje się system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska, są to tak zwane Orle Gniazda.

Zamek w Bydlinie – ruiny zamku z XIV wieku leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, na Szlaku Orlich Gniazd, we wsi Bydlin w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim. Na początku XVI w. zamek został przebudowany na kościół. Od końca XVIII w. zamekulega ruinie. Podczas I wojny światowej, 17 listopada 1914 r., legioniści pod dowództwem komendanta Trojanowskiego okopali się, zajmując pozycje na wzgórzu zamkowym, a następnie stoczyli krwawą walkę z wojskami rosyjskimi znaną jako Bitwa pod Krzywopłotami.

00:00:31 Cieślin, Cmentarz parafialny
00:01:14 Cieślin, ul. Leśna
00:34:53 Rzeka Tarnówka
00:35:42 Stadion Klubu Sportowego Legion Bydlin
00:38:28 Bydlin, ul. Legionów
00:43:02 Bydlin, miejsce postoju
00:43:51 Bydlin, ul. Zawadka
00:47:17 Bydlin, Kaplica i Cmentarz parafialny
00:47:36 Zejście ze szlaku
00:51:09 Zamek Bydlin
00:57:07 Rekonstrukcja okopów Bitwy pod Krzywopłotami

Film zarejestrowany w dniu 28 marca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Bydlin Castle, Poland
🏞️ Route: Cieślin, Parish cemetery (337 m a.s.l; 50.371987, 19.620724 ) – Castle in Bydlin (372 m a.s.l; 50.388550, 19.643168)
🆔 Trail designation: red trail (The Trail of the Eagles’ Nests)
📏 Length: about 3.8 km
⏲️ Walking time: about 1:00 h
↗️ Sum of approaches: 60 m
↘️ Sum down: 32 m

Polish Jurassic Highland – a geographic macroregion located in southern Poland, forming a 80 km long belt between Kraków and Częstochowa. It consists of four mesoregions: the Częstochowa Upland, the Olkusz Upland, the Krzeszowice Trench and the Tenczyński Garb.
In the territory of the Jura there is a system of medieval castles that used to guard the border of the Kingdom of Poland against attacks from Upper Silesia, these are the so-called Eagles’ Nests.

Bydlin Castle – the ruins of a castle from the 14th century located in the Polish Jurassic Highland, on the Trail of the Eagles’ Nests, in the village of Bydlin in the Lesser Poland Voivodeship, in the Olkusz poviat. At the beginning of the 16th century, the castle was rebuilt into a church. The castle has been in ruin since the end of the 18th century. During World War I, on November 17, 1914, legionnaires under the command of Commander Trojanowski dug in, taking positions on the castle hill, and then fought a bloody battle with the Russian troops known as the Battle of Krzywopłoty.

00:00:31 Cieślin, Parish cemetery
00:01:14 Cieślin, Leśna Street
00:34:53 Tarnówka River
00:35:42 The stadium of the Legion Bydlin Sports Club
00:38:28 Bydlin, Legionów Street
00:43:02 Bydlin, stopping point
00:43:51 Bydlin, Zawadka Street
00:47:17 Bydlin, Chapel and Parish cemetery
00:47:36 Going off the trail
00:51:09 Bydlin Castle
00:57:07 Reconstruction of the trenches of the Battle of Krzywopłoty

The film was recorded on March 28, 2021.

Region