Druga część wędrówki po Gorcach. Schodzimy z Turbacza czerwonym szlakiem a następnie wchodzimy żółtym szlakiem na Bukowinę Miejską. Pod Turbaczem mijamy Schronisko PTTK. Na Polanie Rusnakowej odwiedzamy Kaplicę Matki Boskiej Leśnej Królowej Gorców. Na widokowej Hali Bukowina Miejska schodzimy z żółtego szlaku i wchodzimy na zalesiony szczyt Bukowiny Miejskiej. Ze szczytu schodzimy dalej żółtym szlakiem w kierunku Oleksówki. Za Polaną Dziubasówki schodzimy ze szlaku i leśnymi dróżkami robimy skrót do Oleksówki.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Bukowina Miejska z Turbacza, Polska
🏞️ Trasa: Turbacz (1310 m n.p.m.; 49.542911, 20.111386) – Schronisko PTTK Turbacz (1283 m n.p.m.; 49.543368, 20.117962) – Wisielakówka (1216 m n.p.m.; 49.536077, 20.106536) – Bukowina Miejska (1143 m n.p.m.; 49.531909, 20.083458) – Nowy Targ, Osiedle Oleksówki parking (705 m n.p.m.; 49.503775, 20.072837)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, żółty szlak
📏 Długość: około 7,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 634 m
↘️ Suma zejść: 34 m

Gorce – pasmo górskie należące do Beskidów Zachodnich. Położone jest miedzy dolinami rzek Raba i Dunajec. Na północy graniczy z Beskidem Wyspowym, a na południu z Podhalem. Krajobraz Gorców stanowią rozchodzące się promieniście różnej długości grzbiety rozdzielone głęboko wciętymi dolinami o stromych zboczach. Szczególną wartość dla krajobrazu i przyrody Gorców mają polany reglowe. Powstały w wyniku tradycyjnej gospodarki pasterskiej. Znajdują się na nich liczne drewniane szałasy pasterskie reprezentujące regionalne budownictwo zagórzańskie i podhalańskie. Utworzony w 1981 roku Gorczański Park Narodowy chroni centralną część Gorców, obejmuje najmniej zmienione przez człowieka dolnoreglowe lasy mieszane, zwane buczyną karpacką.

Bukowina Miejska (1143 m) – szczyt w Gorcach położony w grzbiecie odbiegającym na południowy zachód od Turbacza w kierunku Klikuszowej. Stanowi punkt zwornikowy dla bocznego grzbietu opadającego na południe w stronę Kowańca pomiędzy dolinami potoków Gazdy i Wielki Kowaniec. Północne stoki opadają w źródłowy odcinek doliny Lepietnicy. Na południowych zboczach znajdują się Polana Wszołowa i Polana Więckowa. Od grzbietu na północ i wschód rozciąga się ciąg hal o wspólnej nazwie Bukowiny. Bukowina Miejska jest najwyższym szczytem w granicach miasta Nowego Targu.

00:00:23 Turbacz
00:09:08 Skrzyżowanie czerwonego, żółtego, niebieskiego i zielonego szlaku
00:09:19 Schronisko PTTK Turbacz
00:16:43 Krzyż poświęcony pamięci Żołnierzy Armii Krajowej
00:18:02 Polana Długie Młaki
00:21:30 Skrzyżowanie żółtego, zielonego, niebieskiego i czarnego szlaku
00:24:49 Zejście ze szlaku
00:26:12 Wisielakówka
00:28:09 Powrót na żółty szlak
00:30:53 Kaplica Matki Boskiej Leśnej Królowej Gorców
00:31:59 Polana Rusnakowa
00:41:53 Hala Bukowina Miejska
00:52:19 Zejście ze szlaku
00:53:54 Bukowina Miejska
00:56:04 Powrót na żółty szlak
01:00:29 Skrzyżowanie żółtego i czarnego szlaku
01:01:37 Polana Wszołowa
01:11:46 Piwusówka
01:25:35 Polana Dziubasówki
01:27:36 Zejście ze szlaku
01:51:35 Nowy Targ, Osiedle Oleksówki parking

Film zarejestrowany w dniu 4 lipca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Bukowina Miejska Mountain from Turbacz Mountain, Poland
🏞️ Route: Turbacz Mountain (1310 m a.s.l.; 49.542911, 20.111386) – Turbacz PTTK Mountain Shelter (1283 m a.s.l.; 49.543368, 20.117962) – Wisielakówka (1216 m a.s.l.; 49.536077, 20.106536) – Bukowina Miejska Mountain (1143 m a.s.l.; 49.531909, 20.083458) – Nowy Targ, Oleksówki parking (705 m a.s.l.; 49.503775, 20.072837)
🆔 Trail designation: red trail, yellow trail
📏 Length: about 7.8 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 634 m
↘️ Sum down: 34 m

Gorce Mountains – a mountain range belonging to the Western Beskids. It is situated between the valleys of the rivers Raba and Dunajec. It borders with Beskid Wyspowy in the north and Podhale in the south. The landscape of the Gorce Mountains consists of radially diverging ridges of various lengths separated by deeply cut valleys with steep slopes. The mountain clearings are of particular value for the landscape and nature of the Gorce Mountains. They were created as a result of the traditional pastoral economy. There are numerous wooden shepherd’s huts representing the regional architecture of Zagórze and Podhale. Created in 1981, the Gorce National Park protects the central part of the Gorce Mountains, and includes the least changed by man mixed forests, known as the Carpathian beech forest.

Bukowina Miejska Mountain (1143 m a.s.l.) – the peak in Gorceountains, located in a ridge that runs south-west from Turbacz Mountain towards Klikuszowa. It is a keystone point for the side ridge sloping south towards Kowaniec between the valleys of the Gazda and Wielki Kowaniec streams. The northern slopes descend into the source section of the Lepietnica valley. On the southern slopes there are Wszołowa Glade and Więckowa Glade. From the ridge to the north and east there is a series of halls with the common name of Bukowina. Bukowina Miejska Mountain is the highest peak within the city limits of Nowy Targ.

00:00:23 Turbacz
00:09:08 Crossroads of the green trail, the blue trail, the red trail and the yellow trail
00:09:19 Turbacz PTTK Mountain Shelter
00:16:43 Cross dedicated to the memory of the soldiers of the Home Army
00:18:02 Długie Młaki Glade
00:21:30 Crossroads of the green trail, the blue trail, the black trail and the yellow trail
00:24:49 Going off the trail
00:26:12 Wisielakówka
00:28:09 Return to the yellow trail
00:30:53 Chapel of Our Lady of the Forest Queen of Gorce Mountains
00:31:59 Rusnakowa Glade
00:41:53 Bukowina Miejska Glade
00:52:19 Going off the trail
00:53:54 Bukowina Miejska Mountain
00:56:04 Return to the yellow trail
01:00:29 Crossroads of the yellow trail and the black trail
01:01:37 Wszołowa Glade
01:11:46 Piwusówka
01:25:35 Dziubasówki Glade
01:27:36 Going off the trail
01:51:35 Nowy Targ, Oleksówki parking

The film was recorded on July 4, 2021.

Region