Letnia wędrówka po Gorcach. Wchodzimy na Hrube z Obidowej zielonym a następnie czarnym szlakiem. Zielony szlak prowadzi w większości przez las. Po wejściu na czarny szlak mijamy liczne widokowe polany. Szczyt jest częściowo zalesiony, od północnej strony mamy ładny widok na Gorzec, Średni Wierch i Solnisko.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Hrube z Obidowej, Polska
🏞️ Trasa: Obidowa parking (783 m n.p.m.; 49.549132, 20.034084) – Skrzyżowanie szlaków pod Bukowiną Obidowską (983 m n.p.m.; 49.533878, 20.039951) – Hrube (1027 m n.p.m.; 49.529818, 20.060220)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, czarny szlak
📏 Długość: około 3,4 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:10 h
↗️ Suma podejść: 287 m
↘️ Suma zejść: 43 m

00:00:22 Obidowa parking
00:29:44 Skrzyżowanie zielonego i czarnego szlaku pod Bukowiną Obidowską
00:51:54 Zejście ze szlaku
00:52:54 Hrube

Gorce – pasmo górskie należące do Beskidów Zachodnich. Położone jest miedzy dolinami rzek Raba i Dunajec. Na północy graniczy z Beskidem Wyspowym, a na południu z Podhalem. Krajobraz Gorców stanowią rozchodzące się promieniście różnej długości grzbiety rozdzielone głęboko wciętymi dolinami o stromych zboczach. Szczególną wartość dla krajobrazu i przyrody Gorców mają polany reglowe. Powstały w wyniku tradycyjnej gospodarki pasterskiej. Znajdują się na nich liczne drewniane szałasy pasterskie reprezentujące regionalne budownictwo zagórzańskie i podhalańskie. Utworzony w 1981 roku Gorczański Park Narodowy chroni centralną część Gorców, obejmuje najmniej zmienione przez człowieka dolnoreglowe lasy mieszane, zwane buczyną karpacką.

Hrube (1027 m n.p.m.) – szczyt w Gorcach, przez który przechodzi czarny szlak z Klikuszowej na Bukowinę Miejską. Z częściowo zalesionego szczytu roztaczają się w kierunku północnym widoki na Gorzec i Solnisko.

Film zarejestrowany w dniu 29 lipca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Hrube Mountain from Obidowa, Poland
🏞️ Route: Obidowa parking (783 m a.s.l.; 49.549132, 20.034084) – The Crossroads of trails at Bukowina Obidowska (983 m a.s.l.; 49.533878, 20.039951) – Hrube Mountain (1027 m a.s.l.; 49.529818, 20.060220)
🆔 Trail designation: green trail, black trail
📏 Length: about 3.4 km
⏲️ Walking time: about 1:10 h
↗️ Sum of approaches: 287 m
↘️ Sum down: 43 m
🗺️ https://mapa-turystyczna.pl/route/veqi
🔗 https://hikingtrails.eu/

00:00:22 Obidowa parking
00:29:44 The Crossroads of the green trail and the black trail at Bukowina Obidowska
00:51:54 Going off the trail
00:52:54 Hrube Mountain

Gorce Mountains – a mountain range belonging to the Western Beskids. It is situated between the valleys of the rivers Raba and Dunajec. It borders with Beskid Wyspowy in the north and Podhale in the south. The landscape of the Gorce Mountains consists of radially diverging ridges of various lengths separated by deeply cut valleys with steep slopes. The mountain clearings are of particular value for the landscape and nature of the Gorce Mountains. They were created as a result of the traditional pastoral economy. There are numerous wooden shepherd’s huts representing the regional architecture of Zagórze and Podhale. Created in 1981, the Gorce National Park protects the central part of the Gorce Mountains, and includes the least changed by man mixed forests, known as the Carpathian beech forest.

Hrube Mountain (1027 m a.s.l.) – the peak in Gorce, through which the black trail runs from Klikuszowa to Bukovina Miejska. From the partially forested peak there are views of Gorzec and Solnisko towards the north.

The film was recorded on July 29, 2021.

Region