Wędrówka po Gorcach. Z Oleksówki w Nowym Targu wchodzimy zielonym szlakiem na Turbacz. Po drodze mijamy widokowe polany Łukusowa, Brożek, Sralówki. Na Hali Bukowina Waksmundzka schodzimy na chwilę ze szlaku aby wejść na szczyt Bukowiny Waksmundzkiej. Po powrocie na szlak mijamy polany Solnisko, Wisielakówka, Świderowa i Długie Młaki a następnie dochodzimy do Schroniska PTTK Turbacz. Od schroniska na szczyt Turbacza prowadzi czerwony szlak.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Turbacz z Oleksówki, Polska
🏞️ Trasa: Nowy Targ, Osiedle Oleksówki parking (705 m n.p.m.; 49.503775, 20.072837) – Bukowina Waksmundzka (1103 m n.p.m.; 49.525160, 20.104637) – Schronisko PTTK Turbacz (1283 m n.p.m.; 49.543368, 20.117962) – Turbacz (1310 m n.p.m.; 49.542911, 20.111386)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak
📏 Długość: około 6,5 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:30 h
↗️ Suma podejść: 608 m
↘️ Suma zejść: 6 m

Gorce – pasmo górskie należące do Beskidów Zachodnich. Położone jest miedzy dolinami rzek Raba i Dunajec. Na północy graniczy z Beskidem Wyspowym, a na południu z Podhalem. Krajobraz Gorców stanowią rozchodzące się promieniście różnej długości grzbiety rozdzielone głęboko wciętymi dolinami o stromych zboczach. Szczególną wartość dla krajobrazu i przyrody Gorców mają polany reglowe. Powstały w wyniku tradycyjnej gospodarki pasterskiej. Znajdują się na nich liczne drewniane szałasy pasterskie reprezentujące regionalne budownictwo zagórzańskie i podhalańskie. Utworzony w 1981 roku Gorczański Park Narodowy chroni centralną część Gorców, obejmuje najmniej zmienione przez człowieka dolnoreglowe lasy mieszane, zwane buczyną karpacką.

Bukowina Waksmundzka (1103 m n.p.m.) – szczyt w Gorcach, położony na południe od Turbacza, na rozwidleniu grzbietów przebiegających w stronę Nowego Targu-Kowańca i Łopusznej. Poniżej bezleśnego szczytu położona jest Hala Bukowina Waksmundzka, z ktrej roztaczają się wspaniale widoki na Tatry i Pieniny. Na stokach Bukowiny Waksmundzkiej znajdują się rozległe polany, które kiedyś służyły do wypasania owiec.

Turbacz (1310 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Gorców, częściowo zalesiony z w widokami na Tatry, Pieniny i Beskid Wyspowy. Pod szczytem znajduje się Schronsko PTTK odwiedzane przez licznych turystów. Z tarasu przed wejściem roztacza się rozległa panorama Pienin i Tatr. Pod schroniskiem znajduje się największy w Gorcach węzeł szlaków turystycznych. Na Polanie Rusnakowej pod szczytem Turbacza, nieopodal Kaplicy Papieskiej w drugą niedzielę sierpnia rokrocznie odbywa się Święto Ludzi Gór, na które przybywają pieszo przez góry górale czasami z bardzo odległych zakątków.

00:00:22 Nowy Targ, Osiedle Oleksówki parking
00:02:21 Potok Kowaniec
00:06:43 Potok Wielki Kowaniec
00:16:22 Polana Łukusowa
00:37:49 Polana Brożek
00:38:49 Pomnik ku czci św. Maksymiliana Kolbe
00:48:31 Polana Sralówki
01:04:46 Hala Bukowina Waksmundzka
01:06:05 Zejście ze szlaku
01:09:17 Bukowina Waksmundzka
01:11:46 Skrzyżowanie zielonego, niebieskiego i czarnego szlaku
01:16:18 Polana Solnisko
01:23:38 Polana Wisielakówka
01:25:12 Polana Świderowa
01:29:37 Polana Długie Młaki
01:31:54 Skrzyżowanie zielonego, niebieskiego, czarnego i żółtego szlaku
01:47:11 Schronisko PTTK Turbacz
01:47:23 Skrzyżowanie zielonego, niebieskiego, żółtego i czerwonego szlaku
01:54:16 Turbacz

Film zarejestrowany w dniu 4 lipca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to the Turbacz Mountain from Oleksówka, Poland
🏞️ Route: Nowy Targ, Oleksówki parking (705 m a.s.l.; 49.503775, 20.072837) – Bukowina Waksmundzka Mountain (1103 m a.s.l.; 49.525160, 20.104637) – Turbacz PTTK Mountain Shelter (1283 m a.s.l.; 49.543368, 20.117962) – Turbacz Mountain (1310 m a.s.l.; 49.542911, 20.111386)
🆔 Trail designation: green trail
📏 Length: about 6.5 km
⏲️ Walking time: about 2:30 h
↗️ Sum of approaches: 608 m
↘️ Sum down: 6 m

Gorce – a mountain range belonging to the Western Beskids. It is situated between the valleys of the rivers Raba and Dunajec. It borders with Beskid Wyspowy in the north and Podhale in the south. The landscape of the Gorce Mountains consists of radially diverging ridges of various lengths separated by deeply cut valleys with steep slopes. The mountain clearings are of particular value for the landscape and nature of the Gorce Mountains. They were created as a result of the traditional pastoral economy. There are numerous wooden shepherd’s huts representing the regional architecture of Zagórze and Podhale. Created in 1981, the Gorce National Park protects the central part of the Gorce Mountains, and includes the least changed by man mixed forests, known as the Carpathian beech forest.

Bukowina Waksmundzka (1103 m a.s.l.) – the peak in Gorce, located south of Turbacz, at the fork of the ridges running towards Nowy Targ-Kowaniec and Łopuszna. Below the forestless peak is Hala Bukowina Waksmundzka, which offers a wonderful view of the Tatra Mountains and the Pieniny Mountains. On the slopes of Bukowina Waksmundzka, there are vast clearings that were once used for grazing sheep.

Turbacz Mountain (1310 m a.s.l.) – the highest peak of the Gorce Mountains, partially forested with views of the Tatra Mountains, Pieniny and Beskid Wyspowy. There is a PTTK shelter under the peak, visited by numerous tourists. The terrace in front of the entrance offers a vast panorama of the Pieniny and Tatra Mountains. Under the shelter, there is the largest junction of tourist routes in the Gorce Mountains. On the second Sunday of August, on the second Sunday of August, on the second Sunday of August, on the Rusnakowa Clearing under the peak of Turbacz, the Mountain People Festival is held.

00:00:22 Nowy Targ, Oleksówki parking
00:02:21 Kowaniec Stream
00:06:43 Wielki Kowaniec Stream
00:16:22 Łukusowa Glade
00:37:49 Brożek Glade
00:38:49 Memorial in honor of St. Maximilian Kolbe
00:48:31 Sralówki Glade
01:04:46 Bukowina Waksmundzka Glade
01:06:05 Going off the trail
01:09:17 Bukowina Waksmundzka Mountain
01:11:46 Crossroads of the green trail, the blue trail and the black trail
01:16:18 Solnisko Glade
01:23:38 Wisielakówka Glade
01:25:12 Świderowa Glade
01:29:37 Długie Młaki Glade
01:31:54 Crossroads of the green trail, the blue trail, the black trail and the yellow trail
01:47:11 Turbacz PTTK Mountain Shelter
01:47:23 Crossroads of the yellow trail, the blue trail, the green trail and the red trail
01:54:16 Turbacz Mountain

The film was recorded on July 4, 2021.

Region