Druga część letniej wędrówki po Gorcach. Schodzimy z Hrubego czarnym szlakiem po drodze mijając widokowe polany. Na skrzyżowaniu zielonego i czarnego szlaku wchodzimy na leśną drogę bez szlaku i podchodzimy na Bukowinę Obidowską. Ze szczytu roztacza się wspaniały widok na Podhale i Tatry. Następnie schodzimy leśnymi, zarośniętymi i nieoznakowanymi na mapach drogami do Obidowej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Bukowina Obidowska z Hrubego, Polska
🏞️ Trasa: Hrube (1027 m n.p.m.; 49.529818, 20.060220) – Skrzyżowanie szlaków pod Bukowiną Obidowską (983 m n.p.m.; 49.533878, 20.039951) – Bukowina Obidowska (1039 m n.p.m.; 49.536183, 20.034621) – Czółko (1027 m n.p.m.; 49.541356, 20.030318) – Obidowa Szeligówka (757 m n.p.m.; 49.548603, 20.019793)
🆔 Oznaczenie: czarny szlak
📏 Długość: około 4,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 82 m
↘️ Suma zejść: 350 m

00:00:32 Hrube
00:01:57 Polana Piszczałowa
00:20:29 Skrzyżowanie szlaków pod Bukowiną Obidowską
00:21:24 Zejście ze szlaku
00:29:25 Bukowina Obidowska
00:34:19 Polana Ryplica
00:40:14 Polana Bukowina
00:41:02 Czółko
01:13:07 Obidowa Szeligówka

Gorce – pasmo górskie należące do Beskidów Zachodnich. Położone jest miedzy dolinami rzek Raba i Dunajec. Na północy graniczy z Beskidem Wyspowym, a na południu z Podhalem. Krajobraz Gorców stanowią rozchodzące się promieniście różnej długości grzbiety rozdzielone głęboko wciętymi dolinami o stromych zboczach. Szczególną wartość dla krajobrazu i przyrody Gorców mają polany reglowe. Powstały w wyniku tradycyjnej gospodarki pasterskiej. Znajdują się na nich liczne drewniane szałasy pasterskie reprezentujące regionalne budownictwo zagórzańskie i podhalańskie. Utworzony w 1981 roku Gorczański Park Narodowy chroni centralną część Gorców, obejmuje najmniej zmienione przez człowieka dolnoreglowe lasy mieszane, zwane buczyną karpacką.

Bukowina Obidowska (1039 m n.p.m.) – szczyt w Gorcach, w zachodniej części pasma Bukowiny Miejskiej. Wznosi się pomiędzy dolinami Lepietnicy od strony północnej i zachodniej a doliną Czarnego Dunajca od strony południowej. Bukowina Obidowska jest w większości zalesiona, pod szczytem znajduje się widokowa polana, z której można podziwiać panoramę Tatr.

Film zarejestrowany w dniu 29 lipca 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Bukowina Obidowska Mountain from Hrube Mountain, Poland
🏞️ Route: Hrube Mountain (1027 m a.s.l.; 49.529818, 20.060220) – The Crossroads of trails at Bukowina Obidowska (983 m a.s.l.; 49.533878, 20.039951) – Bukowina Obidowska Mountain (1039 m a.s.l.; 49.536183, 20.034621) – Czółko Mountain (1027 m a.s.l.; 49.541356, 20.030318) – Obidowa Szeligówka (757 m a.s.l.; 49.548603, 20.019793)
🆔 Trail designation: black trail
📏 Length: about 4.2 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 82 m
↘️ Sum down: 350 m

00:00:32 Hrube Mountain
00:01:57 Piszczałowa Glade
00:20:29 Crossroads of trails at Bukowina Obidowska
00:21:24 Going off the trail
00:29:25 Bukowina Obidowska Mountain
00:34:19 Ryplica Glade
00:40:14 Bukowina Glade
00:41:02 Czółko Mountain
01:13:07 Obidowa Szeligówka

Gorce Mountains – a mountain range belonging to the Western Beskids. It is situated between the valleys of the rivers Raba and Dunajec. It borders with Beskid Wyspowy in the north and Podhale in the south. The landscape of the Gorce Mountains consists of radially diverging ridges of various lengths separated by deeply cut valleys with steep slopes. The mountain clearings are of particular value for the landscape and nature of the Gorce Mountains. They were created as a result of the traditional pastoral economy. There are numerous wooden shepherd’s huts representing the regional architecture of Zagórze and Podhale. Created in 1981, the Gorce National Park protects the central part of the Gorce Mountains, and includes the least changed by man mixed forests, known as the Carpathian beech forest.

Bukowina Obidowska (1039 m a.s.l.) – the peak in Gorce, in the western part of the Bukowina Miejska range. It rises between the Lepietnica valleys from the north and west and the Czarny Dunajec valley from the south. Bukowina Obidowska is mostly forested, under the sewn there is a scenic clearing from which you can admire the panorama of the Tatra Mountains.

The film was recorded on July 29, 2021.

Region