Druga część wędrówki po Beskidzie Niskim. Schodzimy z Ostrego Wierchu przez szczyt Cigielka do Wysowej-Zdroju. Żółty i czerwony szlak prowadzi malowniczym grzbietem i dzięki braku liści na drzewach można obserwować ładne widoki na obie strony, w tym na Lackową. Schodząc zielonym szlakiem z Przełęczy Cigielka podziwiamy wspaniałe widoki na Wysową-Zdrój.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Ostrego Wierchu przez Cigielkę do Wysowej-Zdroju, Polska
🏞️ Trasa: Ostry Wierch (938 m n.p.m.; 49.438441, 21.122932) – Cigielka (807 m n.p.m.; 49.427724, 21.150430) – Przełęcz Cigielka (652 m n.p.m.; 49.421369, 21.155044) – Wysowa-Zdrój (506 m n.p.m.; 49.435462, 21.178025)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, czerwony szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 5,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:30 h
↗️ Suma podejść: 48 m
↘️ Suma zejść: 467 m

Beskid Niski – pasmo górskie w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie, leżące na terenie Polski i Słowacji, w Europie Centralnej. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich.

Wysowa-Zdrój – uzdrowisko położone w południowej Polsce, w województwie małopolskim, w Beskidzie Niskim. Miejscowość znana jest z wody mineralnej Wysowianka i leczniczych wód Franciszek, Henryk i Józef.

Cigielka (807 m n.p.m.) – szczyt w południowo-zachodniej części Beskidu Niskiego, znajdujący się w tzw. Hańczowskich Górach Rusztowych, w paśmie Białej Skały, Ostrego Wierchu i Cigielki.

Ostry Wierch (938 m n.p.m.) – drugi co do wysokości szczyt w polskiej części Beskidu Niskiego, znajdujący się w tzw. Hańczowskich Górach Rusztowych, w paśmie Białej Skały, Ostrego Wierchu i Cigielki.

00:00:21 Ostry Wierch
00:04:16 Skrzyżowanie żółtego i czerwonego szlaku
00:34:12 Cigielka
00:47:11 Przełęcz Cigielka (Sedlo Cigeľka)
00:47:21 Skrzyżowanie zielonego i czerwonego szlaku
01:14:57 Rzeka Ropa
01:17:03 Wysowa-Zdrój

Film zarejestrowany w dniu 24 kwietnia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descend from Ostry Wierch Mountain through Cigielka Mountain to Wysowa-Zdrój, Poland
🏞️ Route: Ostry Wierch Mountain (938 m a.s.l.; 49.438441, 21.122932) – Cigielka Mountain (807 m a.s.l.; 49.427724, 21.150430) – Cigielka Pass (652 m a.s.l.; 49.421369, 21.155044) – Wysowa-Zdrój (506 m a.s.l.; 49.435462, 21.178025)
🆔 Trail designation: yellow trail, red trail, green trail
📏 Length: about 5.8 km
⏲️ Walking time: about 1:30 h
↗️ Sum of approaches: 48 m
↘️ Sum down: 467 m

Low Beskid Mountains – a mountain range in the Carpathians between the Łupkowska Pass in the east and the Tylicka Pass in the west, located in Poland and Slovakia, in Central Europe. The eastern border of the Low Beskids is also the border of the Eastern and Western Carpathians.

Wysowa-Zdrój – a health resort located in southern Poland, in the Lesser Poland Voivodeship, in the Low Beskid Mountains. The village is known for the mineral water Wysowianka and the healing waters Franciszek, Henryk and Józef.

Cigielka Mountain (807 m a.s.l.) – a peak in the south-western part of the Low Beskids, located in the so-called Hańczowskie Gory Rusztowych, in the range of Biała Skała, Ostry Wierch and Cigielka.

Ostry Wierch Mountain (938 m a.s.l.) – the second highest peak in the Polish part of the Low Beskids, located in the so-called Hańczowskie Gory Rusztowych, in the range of Biała Skała, Ostry Wierch and Cigielka.

00:00:21 Ostry Wierch Mountain
00:04:16 Crossroads of the yellow and the red trails
00:34:12 Cigielka Mountain
00:47:11 Cigielka Pass (Sedlo Cigeľka)
00:47:21 Crossroads of the green and the red trails
01:14:57 Ropa River
01:17:03 Wysowa-Zdrój

The film was recorded on April 24, 2021.

Region