Wejście na Gorc Troszacki z Przełęczy Przysłop. Po drodze przechodzimy przez Polanę Pod Jaworzynką oraz jedną z najpiękniejszych gorczańskich polan - Polanę Podskały. Z Gorca Troszackiego podziwiamy widoki na Tatry. Szlak z intensywnym podejściem dla średnio zaawansowanych turystów.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Gorc Troszacki z Przełęczy Przysłop, Polska
🏞️ Trasa: Przełęcz Przysłop, Lubomierz-Rzeki przystanek autobusowy (750 m n.p.m.; 49.593612, 20.224736) – Polana Pod Jaworzynką – Jaworzynka (1026 m n.p.m.; 49.587832, 20.206143) – Polana Podskały – Polana Adamówka (Jadamówka) – Gorc Troszacki (1235 m n.p.m.; 49.573273, 20.188456) – Polana Gorc Troszacki
🆔 Oznaczenie: żółty szlak
📏 Długość: około 4,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 537 m
↘️ Suma zejść: 70 m

Gorce – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Centralne pasmo Gorców obejmuje Gorczański Park Narodowy, utworzony w 1981 roku. Krajobraz Gorców stanowią rozchodzące się promieniście różnej długości grzbiety rozdzielone głęboko wciętymi dolinami o stromych zboczach i lejach źródliskowych. Na poszczególnych grzbietach, mających raczej łagodny przebieg, wznoszą się kopulaste szczyty.
Przysłop Lubomierski, Przysłop (750 mm n.p.m.) – przełęcz na granicy Beskidu Wyspowego i Gorców, między Myszycą (877 m) w Beskidzie Wyspowym a Jaworzynką (1026 m) w Gorcach. Znajduje się na terenie wsi Lubomierz.
Rzeki – część wsi Lubomierz w Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Mszana Dolna. Położona w dolinie Kamienicy Gorczańskiej, po wschodniej stronie przełęczy Przysłop, na obszarze Gorców.
Gorc Troszacki (1235 m n.p.m.) – zalesiony szczyt w Gorcach o stosunkowo płaskim grzbiecie i łagodnych zboczach. Partie szczytowe zajmuje polana Gorc Troszacki. Siódmy co do wysokości szczyt Gorców położony jest na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego.

00:30 Przełęcz Przysłop
15:35 Gorczański Park Narodowy
28:33 Polana Pod Jaworzynką
38:53 Jaworzynka
49:29 Polana Podskały
56:00 Gorczański szałas pasterski
1:13:09 Polana Adamówka (Jadamówka)
1:35:24 Gorc Troszacki
1:36:58 Polana Gorc Troszacki
1:38:13 Widok na Tatry

Film zarejestrowany w dniu 27 czerwca 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Gorc Troszacki from Przysłop Pass, Poland
🏞️ Route: Przysłop Pass, Lubomierz-Rzeki bus stop (750 m a.s.l.; 49.593612, 20.224736) – Pod Jaworzynką Glade – Jaworzynka (1026 m a.s.l.; 49.587832, 20.206143) – Podskały Glade – Adamówka (Jadamówka) Glade – Gorc Troszacki (1235 m a.s.l.; 49.573273, 20.188456) – Gorc Troszacki Glade
🆔 Trail designation: yellow trail
📏 Length: about 4.6 km
⏲️ Walking time: about 2:00 h
↗️ Sum of approaches: 537 m
↘️ Sum down: 70 m

Gorce Mountains – a mountain range lying in the Western Beskids. The central Gorce Mountains range includes the Gorce National Park, established in 1981. The landscape of the Gorce Mountains consists of radially radiating ridges of various lengths separated by deeply cut valleys with steep slopes and spring funnels. On individual ridges, which are rather gentle, there are domed peaks.
Przysłop Lubomierski, Przysłop (750 m a.s.l.) – a pass on the border of the Beskid Wyspowy and the Gorce Mountains, between Myszyca (877 m a.s.l.) in the Beskid Wyspowy and Jaworzynka (1026 m) in the Gorce Mountains. It is located in the village of Lubomierz.
Rzeki – part of the village of Lubomierz in Poland, in the Lesser Poland Voivodeship, in the Limanowa poviat, in the Mszana Dolna commune. It is located in the Kamienica Gorczańska valley, on the eastern side of the Przysłop Pass, in the Gorce Mountains area.
Gorc Troszacki (1235 m a.s.l.) – a forested peak in the Gorce Mountains with a relatively flat ridge and gentle slopes. The peak parts are occupied by the Gorc Troszacki clearing. The seventh highest peak of the Gorce Mountains is located in the Gorce National Park.

00:30 Przysłop Pass
15:35 Gorce National Park
28:33 Pod Jaworzynką Glade
38:53 Jaworzynka
49:29 Podskały Glade
56:00 Gorce shepherd’s hut
1:13:09 Adamówka (Jadamówka) Glade
1:35:24 Gorc Troszacki
1:36:58 Gorc Troszacki Glade
1:38:13 View of the Tatra Mountains

The film was recorded on June 27, 2020.

Add comment

Region