Zejście z Gorca Troszackiego na Polanę Trusiówka przez malowniczą Polanę Stawieniec oraz wzdłuż Potoku Kamienickiego, którego szum wypełnia całą dolinę pomiędzy zboczami Mostownicy i Jaworzyny Kamienickiej. Intensywny szlak dla średnio zaawansowanych turystów.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Zejście z Gorca Troszackiego na Polanę Trusiówka, Polska
🏞️ Trasa: Gorc Troszacki (1235 m n.p.m.; 49.573273, 20.188456) – Polana Gorc Troszacki – Polana Stawieniec- Skrzyżowanie pod Stawieńcem (901 m n.p.m.; 49.562309, 20.199544) – Polana Trusiówka parking (723 m n.p.m.; 49.583557, 20.223175)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 6,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:45 h
↗️ Suma podejść: 54 m
↘️ Suma zejść: 549 m

Gorce – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Centralne pasmo Gorców obejmuje Gorczański Park Narodowy, utworzony w 1981 roku. Krajobraz Gorców stanowią rozchodzące się promieniście różnej długości grzbiety rozdzielone głęboko wciętymi dolinami o stromych zboczach i lejach źródliskowych. Na poszczególnych grzbietach, mających raczej łagodny przebieg, wznoszą się kopulaste szczyty.
Gorc Troszacki (1235 m n.p.m.) – zalesiony szczyt w Gorcach o stosunkowo płaskim grzbiecie i łagodnych zboczach. Partie szczytowe zajmuje polana Gorc Troszacki. Siódmy co do wysokości szczyt Gorców położony jest na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego.
Stawieniec – polana w Gorcach na południowym stoku Kudłonia w dolinie Kamienickiego Potoku, znajduje się na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego i stanowi obszar ochrony ścisłej.
Trusiówka – polana w dolinie Kamienickiego Potoku w Gorcach. Jest to nieduża polana na lewym brzegu tego potoku, tuż przed granicą Gorczańskiego Parku Narodowego. Znajduje się na niej parking i pole biwakowe.

00:02 Gorc Troszacki
00:31 Polana Gorc Troszacki
1:04 Widok na Kudłoń
15:22 Ruiny dawnej chaty pasterskiej
15:43 Polana Stawieniec
40:44 Skrzyżowanie pod Stawieńcem
41:26 Potok Stawieniec
54:43 Potok Kamienicki
1:07:27 Most nad Potokiem Kamienickim
1:11:03 Papieżówka
1:20:35 Zbiorniki dla płazów
1:39:39 Polana Trusiówka

Film zarejestrowany w dniu 27 czerwca 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Descent from Gorc Troszacki to Trusiówka Glade, Poland
🏞️ Route: Gorc Troszacki (1235 m a.s.l; 49.573273, 20.188456) – Gorc Troszacki Glade – Stawieniec Glade – Crossroads at Stawieniec (901 m a.s.l; 49.562309, 20.199544) – Trusiówka Glade parking (723 m a.s.l; 49.583557, 20.223175)
🆔 Trail designation: green trail, blue trail
📏 Length: about 6.6 km
⏲️ Walking time: about 1:45 h
↗️ Sum of approaches: 54 m
↘️ Sum down: 549 m

Gorce Mountains – a mountain range lying in the Western Beskids. The central Gorce Mountains range includes the Gorce National Park, established in 1981. The landscape of the Gorce Mountains consists of radially radiating ridges of various lengths separated by deeply cut valleys with steep slopes and spring funnels. On individual ridges, which are rather gentle, there are domed peaks.
Gorc Troszacki (1235 m a.s.l.) – a forested peak in the Gorce Mountains with a relatively flat ridge and gentle slopes. The peak parts are occupied by the Gorc Troszacki clearing. The seventh highest peak of the Gorce Mountains is located in the Gorce National Park.
Stawieniec – a glade in Gorce on the southern slope of Kudłoń in the Kamienicki Potok valley, located in the Gorce National Park and is an area of strict protection.
Trusiówka – a glade in the Kamienicki Potok valley in Gorce. It is a small glade on the left bank of this stream, just before the border of the Gorce National Park. It has a parking lot and a camping site.

00:02 Gorc Troszacki
00:31 Gorc Troszacki Glade
1:04 View of Kudłoń
15:22 Ruins of a shepherd’s hut
15:43 Stawieniec Glade
40:44 Crossroads at Stawieniec
41:26 Stawieniec Stream
54:43 Kamienicki Stream
1:07:27 Bridge over the Kamienicki Stream
1:11:03 Papieżówka
1:20:35 Reservoirs for amphibians
1:39:39 Trusiówka Glade

The film was recorded on June 27, 2020.

Add comment

Region