Wejście na Luboń Wielki w Beskidzie Wyspowym z Przełęczy Glisne. Krótki szlak z bardzo intensywnym podejściem prowadzi na szczyt, gdzie znajduje się schronisko PTTK. Ze szczytu podziwiamy wspaniałe widoki na Maszanę Dolną i Beskid Wyspowy. Szlak dla średnio zaawansowanych turystów.

🇵🇱
Wirtualna wędrówka: Luboń Wielki, Polska
Trasa: Przełęcz Glisne (634 m n.p.m.; 49.666241, 20.007037) – Luboń Wielki (1022 m n.p.m.; 49.653495, 19.991899)
Oznaczenie: czerwony szlak
Długość: około 2,2 km
Czas przejścia: około 1:15 h
Suma podejść: 389 m
Suma zejść: 1 m

Beskid Wyspowy – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa.
Przełęcz Glisne (634 m n.p.m.) – przełęcz w Beskidzie Wyspowym między Luboniem Wielkim (1022 m) a Małą Górą (883 m) znajdującą się w masywie Szczebla (976 m). W rejonie przełęczy położona jest wieś Glisne.
Luboń Wielki (1022 m n.p.m.) – szczyt górski w Beskidzie Wyspowym, nazywany przez miejscowych Biernatką. Na szczycie znajduje się nieduże Schronisko PTTK wybudowane w 1931 roku.

5:50 Przełęcz Glisne
15:46 Widok na Szczebel
56:42 Skrzyżowanie na Luboniu (1013 m n.p.m.; 49.652642, 19.993848), czerwony szlak łączy się z żółtym
1:01:12 Luboń Wielki, Schronisko PTTK (1022 m n.p.m.; 49.653495, 19.991899)

Film zarejestrowany w dniu 8 marca 2020 roku.

🇬🇧
Virtual hike: Lubon the Great, Poland
Route: Glisne Pass (634 m a.s.l.; 49.666241, 20.007037) – Lubon the Great (1022 m a.s.l.; 49.653495, 19.991899)
Trail designation: red trail
Length: about 2.2 km
Walking time: about 1:15 h
Sum of approaches: 389 m
Sum down: 1 m

The Island Beskids – part of the Western Beskids located between the Raba Valley and the Sądecka Valley in Poland, Central Europe. A distinctive feature of this region of southern Poland is the presence of isolated, single peaks, where its name comes from.
Glisne Pass (634 m a.s.l.) – a pass in the Beskid Wyspowy between Luboń Wielki (1022 m) and Mała Góra (883 m) located in the Szczebel massif (976 m). The village of Glisne is located near the pass.
Lubon the Great (1022 m a.s.l.) – mountain peak in the Beskid Wyspowy, called by the locals Biernatka. At the top there is a small PTTK Mountain Shelter built in 1931.

5:50 Glisne Pass
15:46 View of the Szczebel peak
56:42 Intersection in Luboń (1013 m a.s.l.; 49.652642, 19.993848), the red trail joins the yellow trail
1:01:12 Lubon the Great, PTTK Mountain Shelter (1022 m a.s.l.; 49.653495, 19.991899)

The film was recorded on March 8, 2020.

Add comment

Region