Wirtualne zwiedzanie Zamku w Ogrodzieńcu z rozległymi widokami na Podzamcze i okolice. Następnie przejście szlakiem Warowni Jurajskich oraz Szlakiem Orlich Gniazd do miejscowości Kocikowa. Zapis wideo ze zwiedzania zamku i wędrówki.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Z Zamku Ogrodzieniec do Kocikowej, Polska
🏞️ Trasa: Zamek Ogrodzieniec (448 m n.p.m.; 50.453829, 19.551759) – Podzamcze, skrzyżowanie szlaków (395 m n.p.m.; 50.448036, 19.580936) – Kocikowa parking OSP (50.462231, 19.608064)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, czerwony szlak
📏 Długość: około 5,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 55 m
↘️ Suma zejść: 115 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Na Wyżynie zbudowano system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska (tzw. Orle Gniazda).
Kocikowa – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie Pilica.
Zamek Ogrodzieniec – ruiny zamku leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Podzamcze w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, około 2 km na wschód od Ogrodzieńca. Zamek został wybudowany w XIV – XV w. przez ród Włodków Sulimczyków. Zamek leży na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Górze Zamkowej wznoszącej się na 515,5 m n.p.m. Ruiny leżą na turystycznym Szlaku Orlich Gniazd, są udostępnione do zwiedzania.

00:35 Zamek Ogrodzieniec
34:16 Skrzyżowanie szlaków, czerwony łączy się z niebieskim
01:03:39 Podzamcze, skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
01:20:33 Przysiółek Czarny Las
01:35:35 Kocikowa
01:40:05 Kocikowa parking przy OSP

Film zarejestrowany w dniu 2 sierpnia 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: From Ogrodzieniec Castle to Kocikowa, Poland
🏞️ Route: Ogrodzieniec Castle (448 m a.s.l.; 50.453829, 19.551759) – Podzamcze, crossing of trails (395 m a.s.l.; 50.448036, 19.580936) – Kocikowa parking OSP (50.462231, 19.608064)
🆔 Trail designation: blue trail, red trail
📏 Length: about 5.0 km
⏲️ Walking time: about 1:35 h
↗️ Sum of approaches: 55 m
↘️ Sum down: 115 m

Polish Jurassic Highland – geographical macroregion located in southern Poland. It is the eastern part of the Silesian-Cracow Upland. A system of medieval castles was built in the Highland, once guarding the borders of the Polish Kingdom against attacks from Upper Silesia (the so-called Eagle’s Nest).
Kocikowa – a village in Poland located in the Silesian Province, Zawiercie County, Pilica Commune.
Ogrodzieniec Castle – the ruins of the castle located in the Polish Jurassic Highland, built in the so-called Eagles’ Nests, in the village of Podzamcze in the Silesian Province, in Zawiercie County, about 2 km east of Ogrodzieniec. The castle was built in the 14th – 15th centuries by the Włodek Sulimczyk family. The castle is located on the highest elevation of the Kraków-Częstochowa Upland – Góra Zamkowa, rising at 515.5 m above sea level. The ruins lie on the tourist trail of the Eagles’ Nests and are open to the public.

00:35 Ogrodzieniec Castle
34:16 Crossroads, the blue trail joins the red one
01:03:39 Podzamcze, crossing of red and blue trails
01:20:33 Black Forest hamlet
01:35:35 Kocikowa
01:40:05 Kocikowa parking OSP

The film was recorded on August 2, 2020.

Add comment

Region