Przejście Szlakiem Orlich Gniazd z miejscowości Kocikowa na Zamek w Ogrodzieńcu. Po drodze przechodzimy przez Górę Janowskiego (Zamkową) oraz okoliczne skałki. Z okolic Kocikowej roztaczają się piękne widoki na Jurę. Łatwa trasa dla każdego turysty.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Ogrodzieniec z Kocikowej, Polska
🏞️ Trasa: Kocikowa parking OSP (50.462231, 19.608064) – Podzamcze, skrzyżowanie szlaków (395 m n.p.m.; 50.448036, 19.580936) – Zamek Ogrodzieniec (448 m n.p.m.; 50.453829, 19.551759)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak
📏 Długość: około 5,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:35 h
↗️ Suma podejść: 146 m
↘️ Suma zejść: 86 m

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce. Stanowi wschodnią część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Na Wyżynie zbudowano system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska (tzw. Orle Gniazda).
Kocikowa – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie Pilica.
Zamek Ogrodzieniec – ruiny zamku leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Podzamcze w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, około 2 km na wschód od Ogrodzieńca. Zamek został wybudowany w XIV – XV w. przez ród Włodków Sulimczyków. Zamek leży na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Górze Zamkowej wznoszącej się na 515,5 m n.p.m. Ruiny leżą na turystycznym Szlaku Orlich Gniazd, są udostępnione do zwiedzania.

00:32 Kocikowa
15:24 Przysiółek Czarny Las
37:29 Podzamcze, skrzyżowanie czerwonego i niebieskiego szlaku
01:16:16 Góra Zamkowa
01:21:02 Zamek Ogrodzieniec
01:24:28 Wejście do zamku

Film zarejestrowany w dniu 2 sierpnia 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ogrodzieniec from Kocikowa, Poland
🏞️ Route: Kocikowa parking OSP (50.462231, 19.608064) – Podzamcze, crossing of trails (395 m a.s.l.; 50.448036, 19.580936) – Ogrodzieniec Castle (448 m a.s.l.; 50.453829, 19.551759)
🆔 Trail designation: red trail
📏 Length: about 5.3 km
⏲️ Walking time: about 1:35 h
↗️ Sum of approaches: 146 m
↘️ Sum down: 86 m

Polish Jurassic Highland – geographical macroregion located in southern Poland. It is the eastern part of the Silesian-Cracow Upland. A system of medieval castles was built in the Highland, once guarding the borders of the Polish Kingdom against attacks from Upper Silesia (the so-called Eagle’s Nest).
Kocikowa – a village in Poland located in the Silesian Province, Zawiercie County, Pilica Commune.
Ogrodzieniec Castle – the ruins of the castle located in the Polish Jurassic Highland, built in the so-called Eagles’ Nests, in the village of Podzamcze in the Silesian Province, in Zawiercie County, about 2 km east of Ogrodzieniec. The castle was built in the 14th – 15th centuries by the Włodek Sulimczyk family. The castle is located on the highest elevation of the Kraków-Częstochowa Upland – Góra Zamkowa, rising at 515.5 m above sea level. The ruins lie on the tourist trail of the Eagles’ Nests and are open to the public.

00:32 Kocikowa
15:24 Black Forest hamlet
37:29 Podzamcze, crossing of red and blue trails
01:16:16 Castle Mountain
01:21:02 Ogrodzieniec Castle
01:24:28 Entrance to the castle

The film was recorded on August 2, 2020.

Add comment

Region