Playlist - Twierdza Kraków

Twierdza Kraków – unikalny zespół obiektów militarnych zbudowanych przez austriackiego zaborcę w latach 1848-1916 na terenie Krakowa i jego okolicach. Zadaniem twierdzy była obrona granic monarchii austro-węgierskiej przed wojskami carskiej Rosji. Twierdza składała się z kilkuset obiektów militarnych, takich jak forty, schrony bojowe, schrony amunicyjne, kawerny, baterie artyleryjskie oraz z obiektów zaplecza twierdzy, takich jak systemy komunikacji i łączności (w tym sieć dróg rokadowych), magazyny, koszary, ujeżdżalnie, szpitale, warsztaty produkcyjne i wiele innych. Obecnie istnieje około 100 obiektów, część z nich odnowiona i zagospodarowana. W celu popularyzacji Twierdzy Kraków powstał krajoznawczy „Szlak Twierdzy Kraków” łączący większość jego obiektów.

Twierdza Kraków [1]

Pierwsza część wędrówki Szlakiem Twierdzy Kraków. Szlak zaczyna się na przystanku tramwajowym Fort Mogiła. Następnie zwiedzamy z zewnątrz odnowiony Fort 49 1/2a Mogiła...

Twierdza Kraków [2]

Drugą część wędrówki Szlakiem Twierdzy Kraków. Z miejsca, w którym istniał Szaniec S1 Mogiła ruszamy żółto-czarnym szlakiem do Fortu 49 1/4 Grębałów. Po drodze mijamy...

Twierdza Kraków [3]

Trzecia część wędrówki Szlakiem Twierdzy Kraków. Zaczynamy pod Fortem 49 1/4 Grębałów, skąd szlak prowadzi ulicą Architektów do odnowionego Fortu 49 Krzesławice, w...

Twierdza Kraków [4]

Czwarta część wędrówki Szlakiem Twierdzy Kraków. Wędrówkę zaczynamy pod Fortem 49a Dłubnia, następnie schodzimy ze szlaku aby zobaczyć miejsce, w którym istniał Szaniec...

Twierdza Kraków [5]

Piąta część wędrówki Szlakiem Twierdzy Kraków. Zaczynamy pod Fortem 48a Mistrzejowice na Osiedlu Piastów w Krakowie. Następnie schodzimy ze szlaku do miejsca, w którym...

Twierdza Kraków [6]

Szósta część wędrówki Szlakiem Twierdzy Kraków. Zaczynamy pod Fortem 48 Batowice w Krakowie. Następnie schodzimy ze wzniesienia, na którym znajduje się fort do Cmentarza...

Twierdza Kraków [7]

Siódma część wędrówki Szlakiem Twierdzy Kraków. Tą część zaczynamy na skrzyżowaniu ulic Reduty, Węgrzeckiej, ks. Józefa Meiera i Batowickiej. Szlak prowadzi ulicą...

Region